Đảng Cộng hòa tập hợp quanh ông Trump trước phiên luận tội

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top