Bầu cử Mỹ: Hạ viện định luận tội Tổng thống Donald Trump lần 2?

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể dùng chiêu luận tội Tổng thống Donald Trump để trì hoãn đề cử ứng viên thẩm phán tòa án tối cao. Ảnh: AFP
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể dùng chiêu luận tội Tổng thống Donald Trump để trì hoãn đề cử ứng viên thẩm phán tòa án tối cao. Ảnh: AFP
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể dùng chiêu luận tội Tổng thống Donald Trump để trì hoãn đề cử ứng viên thẩm phán tòa án tối cao. Ảnh: AFP
Lên top