Thượng viện kêu gọi tập trung chuyển giao thay vì luận tội ông Trump

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top