Cơ quan vũ trụ Nga thông tin về tên lửa Trung Quốc sắp rơi xuống Trái đất

Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B mang theo mô-đun cho trạm vũ trụ cất cánh từ bãi phóng ở Hải Nam, Trung Quốc hôm 29.4. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B mang theo mô-đun cho trạm vũ trụ cất cánh từ bãi phóng ở Hải Nam, Trung Quốc hôm 29.4. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B mang theo mô-đun cho trạm vũ trụ cất cánh từ bãi phóng ở Hải Nam, Trung Quốc hôm 29.4. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top