Dự báo địa điểm lõi tên lửa Trung Quốc sắp rơi xuống Trái đất

Ảnh tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Văn Xương, đảo Hải Nam, Trung Quốc tháng 11.2020. Ảnh: AFP.
Ảnh tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Văn Xương, đảo Hải Nam, Trung Quốc tháng 11.2020. Ảnh: AFP.
Ảnh tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Văn Xương, đảo Hải Nam, Trung Quốc tháng 11.2020. Ảnh: AFP.
Lên top