Chuyên gia TQ: Miễn dịch toàn cầu nhờ vaccine COVID-19 sẽ mất nhiều năm

Tiêm phòng hàng loạt là cách tối ưu để đạt được khả năng miễn dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Ảnh: AFP
Tiêm phòng hàng loạt là cách tối ưu để đạt được khả năng miễn dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Ảnh: AFP
Tiêm phòng hàng loạt là cách tối ưu để đạt được khả năng miễn dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Ảnh: AFP
Lên top