Việt Nam mong muốn các nước miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19

Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top