Ngạc nhiên ong có thể đánh hơi virus gây COVID-19

Những con ong có thể đánh hơi COVID-19 chỉ trong vài giây. Ảnh: AFP
Những con ong có thể đánh hơi COVID-19 chỉ trong vài giây. Ảnh: AFP
Những con ong có thể đánh hơi COVID-19 chỉ trong vài giây. Ảnh: AFP
Lên top