Vaccine của Moderna hứa hẹn chống lại nhiều biến thể COVID-19

Vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP
Lên top