Chuyên gia Mỹ: “Trung Quốc trỗi dậy không mang dấu hiệu hòa bình“