Chuyên gia Mỹ dự đoán thời điểm COVID-19 hạ cấp thành bệnh đặc hữu

Chuyên gia Mỹ dự đoán COVID-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu ở nước này vào năm tới nếu đẩy mạnh tiêm chủng liều tăng cường vaccine. Ảnh: AFP
Chuyên gia Mỹ dự đoán COVID-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu ở nước này vào năm tới nếu đẩy mạnh tiêm chủng liều tăng cường vaccine. Ảnh: AFP
Chuyên gia Mỹ dự đoán COVID-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu ở nước này vào năm tới nếu đẩy mạnh tiêm chủng liều tăng cường vaccine. Ảnh: AFP
Lên top