Trung Quốc vượt Mỹ thành nước giàu nhất thế giới

Khu tài chính Lục Gia Chủy ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Khu tài chính Lục Gia Chủy ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Khu tài chính Lục Gia Chủy ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top