Cận cảnh module 20 năm tuổi của Nga từ biệt Trạm vũ trụ Quốc tế ISS

Module Pirs rời Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Roscosmos
Module Pirs rời Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Roscosmos
Module Pirs rời Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Roscosmos
Lên top