Nga bỏ khoang đỗ 20 năm trên trạm vũ trụ ISS để đón module mới

Khoang cập cảng Pirs của Nga rời Trạm Vũ trụ Quốc tế, kết thúc sứ mệnh hoạt động hôm 26.7. Ảnh: NASA TV
Khoang cập cảng Pirs của Nga rời Trạm Vũ trụ Quốc tế, kết thúc sứ mệnh hoạt động hôm 26.7. Ảnh: NASA TV
Khoang cập cảng Pirs của Nga rời Trạm Vũ trụ Quốc tế, kết thúc sứ mệnh hoạt động hôm 26.7. Ảnh: NASA TV
Lên top