Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Tên lửa Proton-M của Nga mang theo module nghiên cứu đa năng Nauka mới cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan. Ảnh: Roscosmos
Tên lửa Proton-M của Nga mang theo module nghiên cứu đa năng Nauka mới cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan. Ảnh: Roscosmos
Tên lửa Proton-M của Nga mang theo module nghiên cứu đa năng Nauka mới cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan. Ảnh: Roscosmos
Lên top