Choáng ngợp cảnh Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Roscosmos
Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Roscosmos
Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Roscosmos
Lên top