Cuộc cải tạo quan trọng ở Trạm Vũ trụ Quốc tế

Phi hành gia Pesquet và Kimbrough phải di chuyển các tấm iROSA từ điểm lưu trữ ở giữa giàn năng lượng của ISS (màu xanh đậm) đến đoạn giàn P6 để lắp đặt. Ảnh: NASA
Phi hành gia Pesquet và Kimbrough phải di chuyển các tấm iROSA từ điểm lưu trữ ở giữa giàn năng lượng của ISS (màu xanh đậm) đến đoạn giàn P6 để lắp đặt. Ảnh: NASA
Phi hành gia Pesquet và Kimbrough phải di chuyển các tấm iROSA từ điểm lưu trữ ở giữa giàn năng lượng của ISS (màu xanh đậm) đến đoạn giàn P6 để lắp đặt. Ảnh: NASA
Lên top