Cả gia đình bác sĩ Malaysia 7 người cùng nhiễm COVID-19

Bác sĩ Samsu Ambia Ismail cùng vợ và 5 con đều bị nhiễm COVID-19 và đang điều trị tại bệnh viện nơi bác sĩ làm việc. Ảnh: CNA
Bác sĩ Samsu Ambia Ismail cùng vợ và 5 con đều bị nhiễm COVID-19 và đang điều trị tại bệnh viện nơi bác sĩ làm việc. Ảnh: CNA
Bác sĩ Samsu Ambia Ismail cùng vợ và 5 con đều bị nhiễm COVID-19 và đang điều trị tại bệnh viện nơi bác sĩ làm việc. Ảnh: CNA
Lên top