Nga: Tù nhiều năm với người trốn cách ly kiểm dịch COVID-19

Đã có nhiều trường hợp trốn cách ly ở Nga. Ảnh: Sputnik
Đã có nhiều trường hợp trốn cách ly ở Nga. Ảnh: Sputnik
Đã có nhiều trường hợp trốn cách ly ở Nga. Ảnh: Sputnik
Lên top