WHO chọn Malaysia để thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 tại một cơ sở ở Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters
Chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 tại một cơ sở ở Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters
Chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 tại một cơ sở ở Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters
Lên top