Bị phản đối dữ dội, Facebook thôi chặn ảnh “em bé Napalm“