Bầu cử tổng thống Mỹ: Ông Joe Biden lợi thế lớn trong bỏ phiếu sớm

Đảng Dân chủ đang giành lợi thế trong các cuộc bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Đảng Dân chủ đang giành lợi thế trong các cuộc bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Đảng Dân chủ đang giành lợi thế trong các cuộc bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Lên top