Tranh luận bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump được dự đoán thắng ông Joe Biden

Ông Donald Trump được dự đoán thắng ông Joe Biden trong các cuộc tranh luận Tổng thống. Ảnh: USA Today
Ông Donald Trump được dự đoán thắng ông Joe Biden trong các cuộc tranh luận Tổng thống. Ảnh: USA Today
Ông Donald Trump được dự đoán thắng ông Joe Biden trong các cuộc tranh luận Tổng thống. Ảnh: USA Today
Lên top