Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden vượt ông Donald Trump trên nhiều chỉ số

Ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump trong nhiều cuộc thăm dò. Ảnh: AP
Ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump trong nhiều cuộc thăm dò. Ảnh: AP
Ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump trong nhiều cuộc thăm dò. Ảnh: AP
Lên top