Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump nói về viễn cảnh nữ tổng thống đầu tiên

Ông Donald Trump nói bà Kamala Harris sẽ không bao giờ trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên. Ảnh: Getty
Ông Donald Trump nói bà Kamala Harris sẽ không bao giờ trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên. Ảnh: Getty
Ông Donald Trump nói bà Kamala Harris sẽ không bao giờ trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên. Ảnh: Getty
Lên top