Tổng thống Donald Trump được đề cử Nobel Hòa bình 2021

Tổng thống Donald Trump thông báo thỏa thuận hòa bình UAE-Israel tại Nhà Trắng, ngày 13.8.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump thông báo thỏa thuận hòa bình UAE-Israel tại Nhà Trắng, ngày 13.8.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump thông báo thỏa thuận hòa bình UAE-Israel tại Nhà Trắng, ngày 13.8.2020. Ảnh: AFP
Lên top