Bằng chứng về trận động đất cổ đại được mô tả trong Kinh Thánh

Các nhà khảo cổ học cho biết trận động đất 2.800 năm tuổi nghiêm trọng đến mức nó đã được đề cập trong Kinh Thánh. Ảnh: Eliyahu Yanai, City of David
Các nhà khảo cổ học cho biết trận động đất 2.800 năm tuổi nghiêm trọng đến mức nó đã được đề cập trong Kinh Thánh. Ảnh: Eliyahu Yanai, City of David
Các nhà khảo cổ học cho biết trận động đất 2.800 năm tuổi nghiêm trọng đến mức nó đã được đề cập trong Kinh Thánh. Ảnh: Eliyahu Yanai, City of David
Lên top