Động đất mạnh 5,9 độ Richter ngoài khơi Indonesia

Trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Papua, cực đông Indonesia ngày 2.8. Ảnh: USGS
Trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Papua, cực đông Indonesia ngày 2.8. Ảnh: USGS
Trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Papua, cực đông Indonesia ngày 2.8. Ảnh: USGS
Lên top