3 loại thuốc điều trị COVID-19 thành công gần 100% ở Israel

Nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân COVID-19 qua màn hình ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân COVID-19 qua màn hình ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân COVID-19 qua màn hình ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP
Lên top