Tìm thấy kho vũ khí La Mã niên đại 100 năm trước Công nguyên

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một kho vũ khí tại một khu định cư cổ đại thời kỳ Talayotic có tên là Son Catlar vào cuối tháng 7. Ảnh: Đại học Alicante
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một kho vũ khí tại một khu định cư cổ đại thời kỳ Talayotic có tên là Son Catlar vào cuối tháng 7. Ảnh: Đại học Alicante
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một kho vũ khí tại một khu định cư cổ đại thời kỳ Talayotic có tên là Son Catlar vào cuối tháng 7. Ảnh: Đại học Alicante
Lên top