Tình cờ phát hiện tàn tích lâu đài thế kỷ 13 ở Anh

Tàn tích tòa lâu đài được phát hiện trong khuôn viên của Soulton Hall - một trang viên thời Elizabeth có niên đại từ thế kỷ 16. Ảnh chụp màn hình
Tàn tích tòa lâu đài được phát hiện trong khuôn viên của Soulton Hall - một trang viên thời Elizabeth có niên đại từ thế kỷ 16. Ảnh chụp màn hình
Tàn tích tòa lâu đài được phát hiện trong khuôn viên của Soulton Hall - một trang viên thời Elizabeth có niên đại từ thế kỷ 16. Ảnh chụp màn hình
Lên top