Phát hiện con tàu La Mã cổ đại chứa đầy rượu vang ngoài khơi Sicilia

Con tàu La Mã cổ đại vừa được phát hiện chứa đầy rượu vang. Ảnh: Cơ quan quản lý vùng biển Sicilia
Con tàu La Mã cổ đại vừa được phát hiện chứa đầy rượu vang. Ảnh: Cơ quan quản lý vùng biển Sicilia
Con tàu La Mã cổ đại vừa được phát hiện chứa đầy rượu vang. Ảnh: Cơ quan quản lý vùng biển Sicilia
Lên top