2 tiểu hành tinh đỏ kỳ lạ giữa sao Hỏa, sao Mộc chứa bí mật bất ngờ

Hai tiểu hành tinh màu đỏ bất thường giữa sao Hỏa và sao Mộc có thể giải thích cách hệ mặt trời hình thành. Ảnh: JAXA
Hai tiểu hành tinh màu đỏ bất thường giữa sao Hỏa và sao Mộc có thể giải thích cách hệ mặt trời hình thành. Ảnh: JAXA
Hai tiểu hành tinh màu đỏ bất thường giữa sao Hỏa và sao Mộc có thể giải thích cách hệ mặt trời hình thành. Ảnh: JAXA
Lên top