Tin vũ trụ nóng nhất tuần: Phát hiện hành tinh nhiều nước hơn Trái đất

Hành tinh Nu2 Lupi d trong một hệ sao cách Trái đất khoảng 50 năm ánh sáng được cho là có nhiều nước hơn Trái đất. Ảnh minh họa: AFP/Getty
Hành tinh Nu2 Lupi d trong một hệ sao cách Trái đất khoảng 50 năm ánh sáng được cho là có nhiều nước hơn Trái đất. Ảnh minh họa: AFP/Getty
Hành tinh Nu2 Lupi d trong một hệ sao cách Trái đất khoảng 50 năm ánh sáng được cho là có nhiều nước hơn Trái đất. Ảnh minh họa: AFP/Getty
Lên top