Tàu thám hiểm sao Hỏa NASA bắt tay vào sứ mệnh cao cả

Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance. Ảnh: NASA
Lên top