Dẹp tổ chức học trước khai giảng là quá đúng!

Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top