Tựu trường ngày 1.9, không dạy trước: Trả lại ý nghĩa ngày khai giảng

Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với việc Bộ GDĐT dự kiến tựu trường sát ngày khai giảng để giữ trọn vẹn ý nghĩa của ngày khai giảng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với việc Bộ GDĐT dự kiến tựu trường sát ngày khai giảng để giữ trọn vẹn ý nghĩa của ngày khai giảng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với việc Bộ GDĐT dự kiến tựu trường sát ngày khai giảng để giữ trọn vẹn ý nghĩa của ngày khai giảng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top