Lịch nghỉ hè mới nhất: Dự kiến tựu trường ngày 1.9, không dạy trước

Bộ GDĐT dự kiến tựu trường năm học 2020-2021 vào ngày 1.9, không dạy học trước khai giảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT dự kiến tựu trường năm học 2020-2021 vào ngày 1.9, không dạy học trước khai giảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT dự kiến tựu trường năm học 2020-2021 vào ngày 1.9, không dạy học trước khai giảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top