Còn nhiều cơ quan phải sắp xếp, tinh gọn

Hội nghị T.Ư 6 bế mạc sau 7 ngày làm việc. Ảnh: Đại đoàn kết.
Hội nghị T.Ư 6 bế mạc sau 7 ngày làm việc. Ảnh: Đại đoàn kết.