Thủ đoạn làm, cấp 431 bằng giả của cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô

Văn bằng giả do nhóm bị can cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô cấp cho học viên. Ảnh: V.Dũng
Văn bằng giả do nhóm bị can cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô cấp cho học viên. Ảnh: V.Dũng
Văn bằng giả do nhóm bị can cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô cấp cho học viên. Ảnh: V.Dũng
Lên top