Bộ Công an "truy" người sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô

Bằng cử nhân tiếng Anh do Đại học Đông Đô cấp cho học viên. Ảnh: V.Dũng.
Bằng cử nhân tiếng Anh do Đại học Đông Đô cấp cho học viên. Ảnh: V.Dũng.
Bằng cử nhân tiếng Anh do Đại học Đông Đô cấp cho học viên. Ảnh: V.Dũng.
Lên top