Vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả: Làm rõ thêm 10 người được cấp

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can trong vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô. Nguồn: Bộ Công an
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can trong vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô. Nguồn: Bộ Công an
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can trong vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô. Nguồn: Bộ Công an
Lên top