Đề nghị điều tra danh sách người được cấp bằng giả Đại học Đông Đô

Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Lên top