Vì sao Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 giả trong thời gian dài?

Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Lên top