Không thể che giấu danh sách mua bằng giả của Đại học Đông Đô

Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO
Lên top