Mở rộng điều tra Công ty Alibaba: Triệu tập 20 giám đốc công ty "con"

Cơ quan điều tra khám xét một trong  những công ty con  của Alibaba
Cơ quan điều tra khám xét một trong những công ty con của Alibaba
Cơ quan điều tra khám xét một trong những công ty con của Alibaba
Lên top