Từ trong “sào huyệt” Alibaba: "Nguy cơ phá sản là chắc chắn"

Khách hàng tập trung đông trong trụ sở Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh)
Khách hàng tập trung đông trong trụ sở Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh)
Khách hàng tập trung đông trong trụ sở Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh)
Lên top