Alibaba vẽ dự án "ma": Khách hàng mua đất nhưng không cần nhận đất

Sau khi lãnh đạo công ty Alibaba bị bắt, nhiều người đã kéo đến Công ty và cơ quan công an với hy vọng lấy lại được tiền.
Sau khi lãnh đạo công ty Alibaba bị bắt, nhiều người đã kéo đến Công ty và cơ quan công an với hy vọng lấy lại được tiền.
Sau khi lãnh đạo công ty Alibaba bị bắt, nhiều người đã kéo đến Công ty và cơ quan công an với hy vọng lấy lại được tiền.
Lên top