Ấm áp “Cơm Tết đoàn viên” nơi cách ly phòng dịch COVID-19 ở Hải Phòng

Các tình nguyện viên chuẩn bị Cơm Tết đoàn viên gửi tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh TH
Các tình nguyện viên chuẩn bị Cơm Tết đoàn viên gửi tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh TH
Các tình nguyện viên chuẩn bị Cơm Tết đoàn viên gửi tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh TH
Lên top