Hải Phòng: Tổng vệ sinh gần 130 khu nhà trọ công nhân phòng dịch COVID-19

Công đoàn và công nhân lao động Hải Phòng quân vệ sinh môi trường. Ảnh MD
Công đoàn và công nhân lao động Hải Phòng quân vệ sinh môi trường. Ảnh MD
Công đoàn và công nhân lao động Hải Phòng quân vệ sinh môi trường. Ảnh MD
Lên top